برگزاری شورای اداری شهرستان سرایان با موضوع هماهنگی و برنامه ریزی چهل سالگی بسیج
برگزاری مسابقه والیبال دوستانه به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی
تقدیر از پایگاه برتر در هفته دفاع مقدس
هماش فرماندهان پایگاه های بسیج بخش زهان
سرکشی از سرگروه صالحین
سرکشی از مربی صالحین برادر پهن رو
حوزه مقاومت بسیج شهید رجایی زهان-ناحیه زیرکوه
حوزه مقاومت بسیج شهید رجایی زهان-ناحیه زیرکوه
حوزه مقاومت بسیج شهید رجایی زهان-ناحیه زیرکوه
حوزه مقاومت بسیج شهید رجایی زهان-ناحیه زیرکوه

اخبار پایگاه

۱۳۹۸/۰۷/۰۷ - ۱۱:۴۵
ي, ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ - ۱۱:۴۵
توسط پایگاه مقاومت بسیج امام علی(ع)حوزه بسیج مالک اشتر بشرویه برگزار شد
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ - ۱۰:۵۷
ي, ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ - ۱۰:۵۷
توسط پایگاه مقاومت بسیج امام حسین(ع)حوزه بسیج مالک اشتر بشرویه برگزار شد
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ - ۱۱:۳۴
پ, ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ - ۱۱:۳۴
حوزه مقاومت بسیج شهید رجایی زهان-ناحیه زیرکوه
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ - ۱۰:۴۴
پ, ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ - ۱۰:۴۴
حوزه مقاومت بسیج شهید رجایی زهان-ناحیه زیرکوه
جهاد همبستگی - حوزه بسیج مالک اشتر
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ - ۰۷:۱۵
پ, ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ - ۰۷:۱۵
جهاد همبستگی

اخبار حوزه ها

۱۳۹۸/۰۶/۱۴ - ۱۵:۴۱
پ, ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ - ۱۵:۴۱
با همکاری حوزه بسیج مالک اشتر برگزار شد
طرح صراط
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ - ۰۷:۳۲
پ, ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ - ۰۷:۳۲
بمنظور تقویت اطلاعات قرآنی سرگروههای صالحین
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ - ۰۰:۱۲
چ, ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ - ۰۰:۱۲
توسط حوزه بسیج مالک اشتر بشرویه

فعالیت های جهادی

۱۳۹۸/۰۴/۲۳ - ۱۰:۰۲
ي, ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ - ۱۰:۰۲
بسیج خدمت با مشارکت گروههای جهادی
"سید حمیدعبدی " مسئول شبکه دامپزشکی شهرستان بشرویه گفت :با هدف خدمت رسانی به دامداران شهرستان بشرویه رزمایش خدمت با مشارکت گروه جهادی شهید علی نژاد اقدام به واکسیناسیون رايگان دام وطیور ،درمان ،آموزش و عملیات سمپاشی دام واماکن نمود.